Waterschap Rijn en IJssel meet onder andere waterstanden, debieten, neerslag, grondwaterstanden en (chemische) waterkwaliteit. Deze metingen worden zowel handmatig als automatisch uitgevoerd op verschillende strategisch gekozen meetlocaties. Daarnaast is bij het waterschap vastgelegd waar en hoe de watergangen en waterkeringen precies lopen en waar bijvoorbeeld stuwen, sluizen en bruggen liggen. Zowel de meetgegevens als de geodata van het waterschap zijn openbaar en via deze pagina te raadplegen.

Waterdata
Meetgegevens

Meetgegevens van waterstanden, afvoeren, grondwaterstanden en neerslag en concentraties van stoffen in het water.

Open-dataportaal geodata
Open-dataportaal geodata

In het open-dataportaal vindt u geodata direct te downloaden in verschillende formaten of als API.

Contact: waterdata@wrij.nl (metingen)  of  geo@wrij.nl (kaarten)