Hier vindt u algemene informatie over het beheergebied van waterschap Rijn en IJssel.

Klimaateffectatlas
Klimaateffectatlas

De klimaateffectatlas laat zien wat er gebeurt in het watersysteem bij de verwachte klimaatverandering.

Watererfgoed
Watererfgoed

Informatie over ruim 180 cultuurhistorische objecten die een relatie hebben met water. Denk aan gemalen, stuwen, sluizen, watermolens etc.

Contact: waterdata@wrij.nl (metingen)  of  geo@wrij.nl (kaarten)