Hier vindt u algemene informatie over het beheergebied van waterschap Rijn en IJssel.

Klimaateffectatlas
Klimaateffectatlas

De klimaateffectatlas laat zien wat er gebeurt in het watersysteem bij de verwachte klimaatverandering.

Watererfgoed
Hoogtekaart

Hoogtekaart van het beheergebied van het waterschap met watergangen en kunstwerken.

Contact: waterdata@wrij.nl (metingen)  of  geo@wrij.nl (kaarten)