Dashboard Weer en Water
Dashboard Weer en Water

Kaarten met de actuele situatie van het grond- en oppervlaktewater.

Waterdata
Meetgegevens

Meetgegevens van waterstanden, afvoeren, grondwaterstanden en neerslag en concentraties van stoffen in het water.

Waterdata chemische waterkwaliteit
Dashboard Waterkwaliteit

Kaarten met de chemische en biologische kwaliteit van watergangen.

Open-dataportaal geodata
Open-dataportaal geodata

In het open-dataportaal vindt u geodata direct te downloaden in verschillende formaten of als API.

Drainage- en beregeningsbeleid
Drainage- en beregeningsbeleid

Kaarten over het drainagebeleid en beregeningsbeleid voor onttrekkingen uit grondwater.

Maaikalender
Maaikalender

Informatie over waar en wanneer het waterschap komt maaien.

Leggers
Leggers

De leggerkaart laat zien welke watergangen, keringen en kunstwerken in beheer zijn en waar ze liggen, inclusief onderhoudsafspraken en zoneringen.

Klimaateffectatlas
Klimaateffectatlas

De klimaateffectatlas laat zien wat er gebeurt in het watersysteem bij de verwachte klimaatverandering.

Dashboard Landbouw
Dashboard Boerenstuwen (in ontwikkeling)

Locaties waar actief water wordt vastgehouden door agrariƫrs tegen droogte. Open met Firefox of Chrome.

Contact: waterdata@wrij.nl (metingen)  of  geo@wrij.nl (kaarten)